Chorus Call Asia cung cấp dịch vụ hội nghị qua Video, hội nghị qua trang Web

Liên hệ, yêu cầu tài liệu

Thường trực tổng hợp xin tiếp nhận các câu hỏi liên quan đến dịch vụ hội nghị của CCA qua số điện thoại hoặc Email ghi dưới đây.
Xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại

  • +81-50-5837-9810

Xin hãy kiểm tra số trước khi gọi.
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30 (theo giờ Nhật Bản)

Liên hệ qua Email

  • * Chúng tôi tiếp nhận các câu hỏi qua Email trong suốt 24 giờ.
  • * Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi gửi ngoài thời gian làm việc vào khoảng thời gian làm việc của ngày hôm sau trở đi.
  • * Tùy thuộc vào nội dung câu hỏi mà có những trường hợp sẽ tốn nhiều thời gian để trả lời hoặc không thể trả lời được.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Chúng tôi chấp nhận liên hệ
điện thoại và e-mail.

+81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30